เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ | Jeju Taekowndo Thailand | 제주태권도 태국

เจจู เทควันโด ไทยแลนด์

▪ JEJU TAEKOWNDO THAILAND ▪ 제주태권도 태국 ▪

เกี่ยวกับเรา : เจจู เทควันโด ไทยแลนด์ เป็นเทควันโดหลักสูตรเกาหลีแท้ๆ โดยรับถ่ายทอดมากจากประเทศเกาหลีใต้โดยตรง มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันระหว่าง ไทย-เกาหลีใต้ บ่อยครั้ง

สอบสายโดยโค้ช ชิน ยอง กุน โค้ชชาวเกาหลี สายดำดั้ง 7 ตำแหน่งกรรมการนานาชาติ 

คิดค้นแผนการสอนโดย โค้ชนุ้ย ฐาปนี กาญจนาธาดาธนโชติ ที่ได้มีโอกาสเป็นคนไทยไปสอบเลื่อนสายที่เกาะเจจู ประเทศเกาหลีใต้  และยังมีประสบการณ์สอนทั้งไทย และต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฯลฯ มากว่า 10ปี

เจจูเทควันโด ได้รับรางวัลการันตีจากเวทีระดับประเทศ “รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน” และระดับจังหวัด “รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่” เจจู เป็นมากกว่าโรงเรียนสอนเทควันโด

เจจูสอนการใช้ชีวิต มารยาทไทย และเกาหลีใต้  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน  คุณธรรม จริยธรรม แนวคิดเชิงบวก เพื่อให้ลูกหลานท่านได้เติบโตไปอย่างงดงาม ดังเกาะเจจู ที่ใครๆ ก็อยากไปเยี่ยมชมซักครั้งในชีวิต

แข่งขันที่เกาะเจจู, ประเทศเกาหลีใต้ [November, 2022]