เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ | Jeju Taekowndo Thailand | 제주태권도 태국

นางสาว ฐาปนี  กาญจนาธาดาธนโชติ

ประวัติการศึกษา

 • มีนาคม ๒๕๕๓ วิทยาลัยพณิชยการเชียงใหม่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีนาคม ๒๕๕๕ วิทยาลับพณิชยการเชียงใหม่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • พฤษภาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เชียงใหม่ ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คุณวุฒิด้านเทควันโด

 • พฤศจิกายน 2014 ศูนย์กีฬาเทควันโด ๗๐๐ปี  จังหวัดเชียงใหม่ (สายดำขั้นที่1) รับรองโดย สหพันธ์เทควันโดโลก (KUKKIWON)
 • ธันวาคม 2016 ศูนย์กีฬา คังมู เทควันโด, จังหวัดเจจู, ประเทศเกาหลีใต้ (สายดำขั้นที่2) ด้านเทคนิคการสอนเทควันโด เอก ท่าร่ายรำ (พุมเซ่)  เรียนและสอบที่ประเทศเกาหลีใต้ รับรองโดย สหพันธ์เทควันโดโลก (KUKKIWON), สมาคมเทควันโดแห่งประเทศเกาหลีใต้ (KTA)
 • กุมภาพันธ์ 2019 สมาคมเทควันโด ชอง โด ควัน แห่งประเทศไทย (สายดำขั้นที่3) ด้านเทคนิคการสอนเทควันโด เอก ท่าร่ายรำ (พุมเซ่) สอบโดย Grand master Shin, Yeong Kyun ผู้ถือสายดำขั้นที่7 (โค้ชเทควันโดคนพิการทีมชาติไทย) รับรองโดย สามาคมเทควันโดชองโดควันประเทศไทย, สมาพันธ์เทควันโดโลก (KUKKIWON)
 • พฤษภาคม 2022 สมาคมเทควันโด ชอง โด ควัน แห่งประเทศไทย (สายดำขั้นที่4) สอบโดย Grand master Shin, Yeong Kyun ผู้ถือสายดำขั้นที่๗ (โค้ชเทควันโดคนพิการทีมชาติไทย) รับรองโดย สามาคมเทควันโดชองโดควันประเทศไทย, สมาพันธ์เทควันโดโลก (KUKKIWON)
 • ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022  ศึกษาระดับสายดำขั้นที่๕ ที่สมาคมเทควันโด ชอง โด ควัน ประเทศไทย  ด้านเทคนิคการสอนเทควันโดระดับนานาชาติ  และผู้ฝึกสอนเทควันโดคนพิการ
 • ได้รับการรับรองจากเทควันโดโลกให้เป็นผู้ฝึกสอนเทควันโดคนพิการระดับนานาชาติ Lv.1

ผลงานดีเด่น

 • โค้ชเทควันโดคนหูหนวกทีมชาติไทยปี 2022 แข่งขันที่เมืองเตหะราณ, ประเทศอิหร่าน World Deaf Taekwondo Championships 2021 (ประเภทต่อสู้/พุมเซ่)
C.nui
S__67756093
 • ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพาราเทควันโด ปี 2022 แข่งขันที่ประเทศเวียดนาม 2022 Asian Cadet, Junior & Para Open Taekwondo Championships
D1A20DB2-00F4-49C9-8D7F-8F6CD65C8A24
 • แข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้ เมืองเจจู ปี 2022 JEJU International Taekwondo Invites Friendship
LINE_ALBUM_Jeju korea Day2_230202
 • เป็นคนไทยคนเดียวที่ได้สอบเลื่อนสายอันทรงเกียรติที่เกาะเจจู ประเทศเกาหลีใต้ (ดั้ง2) รับรองโดยสมาคนเทควันโดแห่งประเทศเกาหลีใต้ และสมาพันธ์เทควันโดโลก ปี 2016