ชมรมศิลปะการต่อสู้ ประเภทกีฬาเทควันโด ศูนย์กีฬา เจจู เทควันโด ไทยแลนด์

ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ “คนดีศรีเชียงใหม่”

ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่คัดเลือกองค์กรการศึกษาทั่วประเทศไทยเข้ารับรางวัลเพื่อการันตีว่าสถานศึกษานั้นๆ มีคุณธรรมและมีนักเรียนในสถานศึกษานั้นเป็น “ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และ คนดีศรีแผ่นดิน”

โดย ศูนย์กีฬา เจจู เทควันโด ไทยแลนด์ เป็นสถานศึกษาประเภทกีฬาเพียงองค์กรเดียวที่ได้เข้าร่วมรับรางวัลนี้
โดยนักกีฬาที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “คนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒” มีดังต่อไปนี้

นางสาว ฐาปนี  แสงสง่า

นางสาว ภรัณยา  คำดี

เด็กหญิง ลักษณารีย์  คำดี

นางสาว พรปวีณ  สุวรรณรังษี

นางสาว กมลานันท์  ส่วยอ่อง

นาย ปรีดี  ปรีดาศักดิ์ 

ซึ่งได้ผ่านการพิจรณาจากชมรม และคณะกรรมการส่วนกลางของโครงการคนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียงใหม่ ว่าเป็นนักกีฬาระดับประเทศ และมีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม สมควรแก่รางวัล “คนดีศรีเชียงใหม่”

ขอให้ดำรงตนเป็นนักกีฬาที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย แข่งกีฬาด้วยความยุติธรรม มีน้ำใจต่อคู่แข่งขัน ต่อไป

ยินดีแก่รางวัลอันทรงเกียรตินี้กับนักกีฬา และผู้ปกครองทุกท่าน

ร่วมบันทึกภาพกับ เจ้านายฝ่ายเหนือ และนักสังคมสงเคราะห์ ของตระกูล ณ เชียงใหม่ เจ้า ดวงเดือน ณ เชียงใหม่
พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในงานพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
แขกผู้มีเกียรติ และเจ้านายฝ่ายเหนือ สกุล ณ เชียงใหม่ รวมถึงคนดังภาคเหนือ อีกมากมาย ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีแก่รางวัลนี้อย่างล้นหลาม
ชมรมเจจู เทควันโด ไทยแลนด์ ได้รับเกียรติให้ไปแสดงศิลปะการต่อสู้จากประเทศเกาหลีใต้ (เทควันโด) ทุกปี โดยมีผู้เข้ารับชมจากทั่วประเทศไทยมากกว่า 100 องค์กรการศึกษา