Kids Classes คลาสสำหรับเด็ก

คลาสเรียนสำหรับเด็ก 4-7 ปี

ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว  สร้างระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบต่อตัวเอง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในคลาสเด็กเล็ก

  1. ฝึกทักษะความสัมพันธ์ มือ และเท้า
  2. ฝึกความคล่องตัว การกระโดด และการทรงตัว
  3. ฝึกการคิด ตัดสินใจ
  4. ฝึกฝนระเบียบวินัยในเด็ก
  5. ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
  6. ฝึกทักษะเทควันโดพื้นฐาน เช่นการชก การเตะ

ฝึกระเบียบวินัย และสมาธิ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น