2021 Seoul Dobong District Mayor’s Online International TKD Cup / Dobong-Gu TKD Association.

Kwon
congrat
ยินดีกับนักกีฬาของเจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ สาขา โชตนา มอลล์ ทุกคนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

” 2021 SEOUL Dobong district mayor’s online international tkd cup”

ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคม Dobong-gu Taekwondo Association. ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมการโชว์เทควันโดไทยไปที่เกาหลีใต้ในครั้งนี้ แก่นักกีฬาที่มีรายชื่อดังนี้

    1. นางสาว ฐาปนี    กาญจนาธาดาธนโชติ  ท่ารำสายดำ
    2. นางสาว รุ้งลาวัลย์  อินต๊ะเปียง  ท่ารำสายแดง 
    3. เด็กหญิง พิชชากร  ขันแก้ว  ท่ารำสายเขียว
    4. เด็กหญิง ลดาภาณ  จันทร์พุ่ม  ท่ารำสายเขียว
    5. เด็กชาย ปาณเดชา  แบบเหมือน  ท่ารำสายเขียว
ซึ่งประกาศนียบัตรจัดส่งจากประเทศเกาหลีใต้ จากสมาคมเทควันโด Dobong-Gu แห่งประเทศเกาหลีใต้  ได้มาถึงประเทศไทยแล้วในวานนี้  โดยมีข้อความว่า
cer
ขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมต่อไป และหากมีโอกาส เราจะเก็บสะสมประสบการณ์ร่วมกันไปเรื่อยๆ  ยินดีด้วยกับทุกคน
LP
เด็กหญิง พิชชากร ขันแก้ว ประเภทท่ารำเดี่ยวหญิง (สายเขียว)
Linn
เด็กหญิง ลดาภาณ จันทร์พุ่ม ประเภทท่ารำหญิงเดี่ยวหญิง (สายเขียว)
Jino
เด็กชาย ปาณเดชา แบบเหมือน ประเภทท่ารำชายเดี่ยว (สายเขียว)
Kwon
นางสาว รุ้งลาวัลย์ อินต๊ะเปียง ประเภทท่ารำหญิงเดี่ยว (สายแดง)

Congratulation to jeju taekwondo th

Leave a Comment