พิธีสอบเลื่อนสายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้สอบเลื่อนสาย "โค้ชชิน ยอง กุน สายดำดั้ง7 กรรมการนานาชาติ ชาวเกาหลีใต้"

หลักสูตรเฉพาะในการสอบสายที่ เจจู เทควันโด ไทยแลนด์ เราเน้นอย่างยิ่งให้เป็นหลักสูตรเกาหลีแท้

ทั้งคำสั่ง ชื่อท่าเตะ และอีกมากมายเป็นภาษาเกาหลีใต้ทั้งหมด มุ่งเน้นให้นักกีฬาเรียนรู้พื้นฐานเพื่อส่งเข้าระดับนานาชาติ ทั้งการอบรม และการแข่งขันระดับนานาชติจะใช้ภาษาเกาหลีใต้ทั้งหมด เพื่อความเข้าใจตรงกัน  ดังนั้นเราจึงสอนเป็นภาษาเกาหลีใต้ทั้งหมดเพื่อปูพื้นฐาน

ระเบียบวินัย มารยาท ความสุภาพ อ่อนน้อม น้ำใจนักกีฬา นี่คือสิ่งที่เจจู ปลูกฝังให้ลูกของท่าน ดังคำที่ว่า

“ข้างนอกอ่อนน้อม ข้างในแข็งแกร่ง ดุจหยิน-หยาง”

การสอบเลื่อนสายแต่ละขั้นต้องอาศัยความอดทนในการฝึกซ้อม โดยหลักสูตรและทดสอบให้ลูกของท่านเป็นเลิศในทุกด้านของเทควันโด

กีฬาเทควันโดที่ประเทศเกาหลีใต้ ไม่ได้สอนแค่ให้เป็นนักกีฬาที่เก่งเท่านั้น แต่ยังสอนหลายด้าน ซึ่งที่ เจจู นำมาสอนต่อจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ส่งต่อความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี แก่ลูก หลาน ของท่านอย่างแท้จริง

เจจู เทควันโด ไทยแลนด์ นำลูกท่านเดินสู่ วัฒนธรรม ปรัชญา มารยาท คุณธรรม ไทย-เกาหลีใต้ อย่างแท้จริง

ติดต่อ 095-6787039 (โค้ชนุ้ย)

Leave a Comment