เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ | Jeju Taekowndo Thailand | 제주태권도 태국

JEJU TAEKWONDO THAILAND - ATHLETES RANKINGS
No. 1 to 5

Poomsae

Kyorugi

Rankings

Name

Match

Rankings

Name

Match

1.

LINE_ALBUM_CMU OPEN 18 Feb_230622

Mr. Preedee Predasak(JEJU-0063)

World Daef Taekwondo 2022

1.

1211

Miss Cherlyn Jarernraj (JEJU-0015)

Jeje Korea Taekwondo championship 2022

2.

663

Miss Peachchakorn Kunkaew(JEJU-00038)

กีฬาแห่งชาติ2566

2.

ดล

MR. Nopphadon Khatti

CMU Open 2023

3.

pim

Miss Chayada Sakulwattana(JEJU-00024)

CMU Open 2023

3.

คอป

MASTER Anapat Kunta(JEJU-0021)

CMU Open 2023

4.

sia

MASTER Sarayut Inwat(JEJU-00027)

CMU Open 2023

4.

LINE_ALBUM_แข่ง อบจ.ลำพูน 2_230622

MASTER Maxi Kanonta(JEJU-0011)

อบจ.ลำพูน

5.

663

MASTER Pakin Ittisariyanont(JEJU-00025)

Jeje Korea Taekwondo championship 2022

5.

LINE_ALBUM_งานแข่ง อบจ.ลำพูน (กล้องแจง)_230622

MASTER Paphawin Insom(JEJU-0016)

อบจ.ลำพูน