เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ | Jeju Taekowndo Thailand | 제주태권도 태국

•อาจารย์ผู้สอบเลื่อนสาย และคณะผู้ฝึกสอน•

ที่ปรึกษาหลักสูตร และผู้สอบเลื่อนสาย Grand master Shin, Yeong Kyun (อาจารย์ชิน) 

คุณวุฒิด้านเทควันโด: สายดำดั้ง7 จากสมาพันธ์เทควันโดโลก KUKKIWON, CHUNG DO KWAN KOREA

ตำแหน่งปัจจุบัน: โค้ชทีมชาติไทย กีฬาเทควันโดคนพิการ สมาคมกีฬาคนพิการในพระราชูปภัมป์

Master Thapanee Kanjanathadathanachot (โค้ชนุ้ย)

คุณวุฒิด้านเทควันโด: สายดำดั้ง4 จากสมาพันธ์เทควันโดโลก KUKKIWON, CHUNG DO KWAN THAILAND

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าผู้ฝึกสอน เจจู เทควันโด ไทยแลนด์ /หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดคนพิการจังหวัดเชียงใหม่