เจจู เทควันโด เชียงใหม่ ไทยแลนด์ | Jeju Taekowndo Thailand | 제주태권도 태국

Calendar of Events

จ. จันทร์

อ. อังคาร

พ. พุธ

พฤ. พฤหัส

ศ. ศุกร์

ส. เสาร์

อา. อาทิตย์

0 events,

2 events,

-

Adults Basic

-

Poomsae Athlete

3 events,

-

Kids (S)

-

Teens classes

-

Adults (S)

2 events,

-

Kids Basic

-

Free classes

0 events,

3 events,

-

Kids Normal

-

Teens classes

-

Adults Normal

2 events,

-

Free classes

0 events,

2 events,

-

Adults Basic

-

Poomsae athlete

3 events,

-

Kids (S)

-

Teens classes

-

Adults (S)

2 events,

-

Kids Basic

-

Free classes

0 events,

3 events,

-

Kids Normal

-

Teens classes

-

Adults Normal

2 events,

-

Free classes

0 events,

2 events,

-

Adults Basic

-

Poomsae athlete

3 events,

-

Kids (S)

-

Teens classes

-

Adults (S)

2 events,

-

Kids Basic

-

Free classes

0 events,

3 events,

-

Kids Normal

-

Teens classes

-

Adults Normal

2 events,

-

Free classes

0 events,

2 events,

-

Adult Basic

-

Poomsae athlete

3 events,

-

Kids (S)

-

Teens classes

-

Adults (S)

2 events,

-

Kids Basic

-

Free classes

1 event,

3 events,

3 events,

-

Free classes

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

Kids (S)

Kids (S)

Kids (S)

Kids (S)